Datblygwyr

Rydym yn chwilio am datblygwyr WordPress yng Nghymru.

Mae Thema yn fframwaith agored gyda thrywdded GPL v.2 sydd yn golygu y gallech gymeryd y cod gwereiddiol a'i newid ar gyfer eich anghenion.

Fodd bynnag, fy amcan yw i gael dylunwyr a datblygwyr i ddatblygu themau drwy css a fydd yn golygu bydd llawer "blas" ar Thema ar gyfer gwahanol amgylchiadau (e.e busnesau, blogio, e-werthiant a.y.y.b).

Os oes diddordeb gennych mewn gwybod mwy am ddatblygu gyda thema, cysylltwch a ni!

Y peth olaf hoffwn weld byddai yr un thema yn cael ei defnyddio ymhob gwefan ddwyieithog yng Nghymru, felly y mwyaf o ddyluniadau a gellir ei gwneud y gorau!