Adnoddau Cymraeg

Mae llwyth o adnoddau Cymraeg ar gael y dyddiau hyn - dyma rai o'n ffefrynnau. Mae ystod ehangach o feddalwedd Cymraeg ar gael ar wefan Meddal.Cymru.

Creu Gwefannau

Mae Thema.Cymru yn falch iawn o fod wedi ei seilio ar sail gadarn, ddiogel a chôd-agored WordPress. Mae yn pweru bron i 25% o wefannau'r we - a mae ar gael yn y Gymraeg. Diolch o galon i Rhoslyn Prys am ei gyfieithu.

WordPress yn y Gymraeg.

Pori'r We

Mae popeth arlein y dyddiau yma - a mae angen porth Gymraeg iddo. Dyma opsiynau Gymraeg ar gyfer porwyr gwe:

Google Chrome - Sut i Newid Iaith Google Chrome

Mozilla Firefox Cymraeg

Ebyst

I ddelio a'r gybolfa o ebyst a ddaw i'n blychau pob diwrnod, dyma raglenni sydd ar gael yn y Gymraeg:

Microsoft Outlook - gweler pecynnau ar gyfer Office islaw.

Mozilla Thunderbird  - Meddalwedd am ddim, côd agored ar gyfer ebyst.

Prosesu Geiriau, Taenlenni